Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła powstała z myślą o rozwoju , rozwijamy skrzydła naszych podopiecznych aby mogli i chcieli osiągnąć więcej.

Nadzór nad działalnością naszej Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Naszym podopiecznym oferujemy w zależności od indywidualnych potrzeb, terapię:

  • psychologiczną
  • pedagogiczną
  • logopedyczną / neurologopedyczną
  • integracji sensorycznej
  • trudności szkolnych – Instrumental Enrichment
  • fizjoterapię
  • ręki (mała motoryka)
  • dogoterapię
  • ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe

Zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz konsultacje ze specjalistami są bezpłatne!

Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.

Menu