Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła powstała z myślą o rozwoju , rozwijamy skrzydła naszych podopiecznych aby mogli i chcieli osiągnąć więcej.

Nadzór nad działalnością naszej Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Od 25 maja 2020 ruszamy z zajęciami stacjonarnymi, jednak wprowadzony stan epidemii nakłada na naszą placówkę wiele nowych wytycznych GIS, MEN, MZ.

W związku z powyższym niezbędne jest zapoznanie się z nowymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa, jak również z nową obowiązkową dokumentacją każdorazowo przekazywaną przed terapią, konsultacją, diagnozą.

Recepcja działa tylko zdalnie: tel. 884 01 01 18, e-mail: poradniarozwinskrzydla@gmail.com

Zapraszamy na krótki film.

Zapoznaj się z procedurami:
Procedura bezpieczeństwa COVID-19 – ogólna
Proceduty bezpieczeństwa i ograniczenia – informacje dla Rodziców
Ankieta wstępnej kwalifikacji COVID-19 – konsultacja, diagnoza, płatne
Porady zdrowotne dla Rodziców

Zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz konsultacje ze specjalistami są bezpłatne!

Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.

Menu