30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Jestem/będę rodzicem , nie daje klapsów. Bicie zawsze uczy złych rzeczy.
Jeśli ja uderzę dziecko nauczę je bić innych. Klaps to nie metoda wychowawcza,
a przemoc wobec słabszego. Walczę ze stereotypami.

Menu