Audiometria impedancyjna

audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna służy do pomiaru oporu układu przewodzącego: błona bębenkowa, kosteczki słuchowe i jama bębenkowa, powstającego podczas docierającego bodźca akustycznego (dźwięku) do ucha środkowego. Badanie audiometrii impedancyjnej nie wymaga współpracy pacjenta podczas badania, jest krótkie i nieinwazyjne. W związku z tym daje możliwość wykonania pomiarów u małych dzieci i noworodków. Ponadto stosowane jest powszechnie w diagnostyce przesiewowej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

Badanie audiometrii impedancyjnej składa się z:

 • Tympanometrii
 • Pomiaru odruchu z mięśnia strzemiączkowego
 • Testu drożności trąbki słuchowej (ETF)

 

Zastosowanie kliniczne audiometrii impedancyjnej obejmuje:

 • ocenę funkcji trąbki słuchowej
 • diagnostykę wysiękowego zapalenia ucha środkowego
 • ocenę obecności objawu wyrównania głośności
 • diagnostykę otosklerozy
 • diagnostykę zaburzeń pozaślimakowych słuchu
 • topodiagnostykę porażeń nerwu twarzowego
 • dobór parametrów w dopasowaniu ustawień implantu ślimakowego.

 

OPIS BADAŃ

Tympanometria – pomiar ciśnienia powietrza w uchu środkowym, w celu oceny funkcji trąbki słuchowej.

Badanie impedancji błony bębenkowej podczas zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym wykazuje różnicę ciśnień po obu stronach błony bębenkowej.

Wyniki przedstawiane są w postaci wykresów, na których rejestrowane są krzywe tympanometryczne. Krzywe różnią się w zależności od patologii ucha środkowego np.: wysięku w uchu środkowym, przerwania ciągłości kosteczek słuchowych, a także w przypadku niedrożności przewodu słuchowego zewnętrznego.

Pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego – pomiar zmian impedancji w wyniku skurczu mięśnia strzemiączkowego.

Bodziec o natężeniu 70 dB powyżej progu słuchowego pacjenta wywołuje odruchowy skurcz mięśnia strzemiączkowego. Podczas odruchu z mięśnia strzemiączkowego aktywowane są włókna nerwu słuchowego i twarzowego oraz ośrodki podkorowe, w związku z czym jest to badanie wykorzystywane również w diagnostyce uszkodzeń nerwu twarzowego.

Odruch z mięśnia strzemiączkowego nie występuje podczas:

 • perforacji lub drenu w błonie bębenkowej
 • otosklerozy
 • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych
 • braku ruchomości błony bębenkowej
 • głuchoty lub głębokiego niedosłuchu typu odbiorczego
 • uszkodzenia nerwu twarzowego
 • schorzeń rdzenia przedłużonego
 • innych schorzeń ucha środkowego

Test drożności trąbki słuchowej – badanie ciśnienia wyjściowego w jamie bębenkowej.

Badanie wymaga współpracy pacjenta i wykonywane jest w przypadku zaburzeń funkcjonowania trąbki słuchowej, wówczas określane jest jako objaw „zatykania ucha”. Prawidłowo funkcjonująca trąbka słuchowa wyrównuje ciśnienia pomiędzy uchem środkowym a jamą nosowo-gardłową, a także drenuje zawartość jamy bębenkowej do gardła. Test trąbki słuchowej jest uzupełnieniem badania tympanometrii i badania fiberoskopowego. Dodatkowo ma szczególne zastosowanie diagnostyczne podczas planowanych zabiegów operacyjnych ucha środkowego.

Menu