Audiometria tonalna

audiometria tonalna

OPIS BADAŃ

Audiometria tonalna (AT)

Badanie subiektywne, które służy wyznaczeniu progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego. Pomiar dotyczy zakresu częstotliwości w paśmie 125 – 8000 Hz.

  • Przewodnictwo powietrzne – przenoszenie dźwięku do ucha wewnętrznego przez ucho zewnętrzne i środkowe.
  • Przewodnictwo kostne – przenoszenie dźwięku do ucha wewnętrznego głównie przez drgania mechaniczne czaszki.

Wykonanie badania wymaga odpowiednich warunków, które spełnia komora akustyczna, minimalizując poziom tła akustycznego oraz fal akustycznych, a także tłumiąc hałasy dochodzące z otoczenia. Badanie jest subiektywne, nieinwazyjne, jednak wymaga więcej czasu niż np. badanie audiometrii impedancyjnej (AI). W trakcie badania pacjent odbiera dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu za pomocą słuchawki powietrznej, a jego zadaniem jest reagowanie za każdym razem, kiedy usłyszy sygnał. Analogicznie wykonuje się badanie na przewodnictwo kostne z wykorzystaniem słuchawki kostnej.

 

Badanie z wolnego pola akustycznego

Audiometria w wolnym polu akustycznym oznacza badanie progu słuchu za pomocą bodźców tonalnych lub słownych puszczanych z głośników umieszczonych w komorze audiometrycznej. Pomiar wykonuje się dla obu uszu jednocześnie z uwzględnieniem odległości od źródła dźwięku. Badanie audiometrii z wolnego pola ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów z aparatem słuchowym lub implantem (protezy słuchowe). Dzięki tej metodzie można ustalić korzyści z posiadanej protezy słuchowej, wyznaczając krzywą progową dla tonów lub testów słownych w wolnym polu akustycznym. Porównuje się wówczas wyniki badania w protezie słuchowej oraz bez jej zastosowania.

Kolejnym parametrem przydatnym w diagnostyce narządu słuchu, czy też procesie dopasowania i ocenie korzyści z użytkowanego aparatu lub implantu słuchowego, jest wyznaczenie progu dyskomfortu lub progu bólu. Każda dodatkowa informacja otrzymana podczas badania zwiększa szanse na lepsze efekty rehabilitacji słuchowej oraz stwarza możliwości poprawy jakości życia, a także funkcjonowania społecznego osoby z upośledzeniem narządu słuchu.

WYNIKI

Audiometria tonalna wyznacza próg słyszenia pacjenta, czyli minimalne natężenie z jakim odbierane są dźwięki w zakresie danych częstotliwości. Ponadto badanie umożliwia orientacyjne określenie stopnia, rodzaju i miejsca uszkodzenia słuchu. Wyniki przedstawiane są w postaci audiogramów – wykresów z oznaczoną krzywą progową dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, oddzielnie dla każdego ucha. W interpretacji audiogramów bierze się pod uwagę kształt krzywej progowej (wzrastająca, opadająca, płaska), jak również wzajemny stosunek krzywej przewodnictwa powietrznego  i kostnego.

GRUPA DOCELOWA

Badanie wykonuje się u dzieci od około 5/6 roku życia, kiedy będą w stanie współpracować podczas badania. W przypadku młodszych dzieci wykonywane są testy zgodne z wiekiem rozwojowym.

Jest to podstawowa metoda diagnostyczna niedosłuchu, zaburzeń równowagi lub po przebytych infekcjach zarówno u dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych. Pacjenci zgłaszający pogorszenie słyszenia, jednostronnie lub obustronnie, postępujące z wiekiem lub o nagłym przebiegu – kierowani są w pierwszej kolejności na badanie audiometrii tonalnej.

Menu