Audiometria zabawowa

OPIS BADANIA

Uwarunkowana audiometria zabawowa (Conditioned Play Audiometry, CPA) wykonywana jest u dzieci powyżej 2 roku życia. Podczas badania oczekuje się na reakcję dziecka w odpowiedzi na usłyszany dźwięk. Test ten przebiega z wykorzystaniem elementów zabawy.

Dziecko, kiedy usłyszy dźwięk, wykonuje proste czynności zabawowe np. nakłada krążki na pręt, wrzuca klocki do pojemnika. Podczas pierwszej wizyty początkowo uczy się, jaką czynność ma wykonać na „hasło” dźwięk. W związku z tym czasami należy uwzględnić więcej niż jedną wizytę, aby wypracować pożądaną reakcję podczas badania.

WYNIKI

Wynikiem audiometrii zabawowej jest wyznaczenie progu słyszalności, czyli najmniejszej wartości, przy której dziecko wykonuje daną czynność w formie zabawy. Kiedy reakcje dziecka podczas badania zaczynają być niepowtarzalne, wówczas zmieniany jest rodzaj zabawy. Sukces stosowania audiometrii zabawowej uwarunkowanej zależy od wieku dziecka. U dzieci poniżej  2 roku życia rzadko udaje się zbadać dziecko za pomocą tej metody (jedynie około 2% dzieci w tym wieku poddaje się takim badaniom). Natomiast wszystkie dzieci powyżej 3 roku życia z prawidłowo przebiegającym rozwojem, powinny współpracować podczas tego badania.

Audiometria zabawowa jest również przydatna w oznaczeniu poziomu odbieranych dźwięków dla danych częstotliwości oraz w ocenie korzyści z protezy słuchowej (aparat słuchowy, implant).

Menu