Cennik Badań Słuchu

Cennik badań słuchu – Poradnia Rozwiń Skrzydła

lp. Nazwa badania Cena Informacje dodatkowe
1 Audiometria tonalna 40
2 Audiometria tonalna w wolnym polu 40
3 Audiometria zabawowa * 60 Dzieci od około 3 do 6 roku życia
4 Behawioralna audiometria obserwacyjna (BAO)** 60 Dzieci poniżej 1 roku życia, niewspółpracujące, niepełnosprawne, z diagnozą autyzmu lub mózgowego porażenia dziecięcego
5 Audiometria słowna 50
6 Audiometria słowna w wolnym polu 50
7 Audiometria impedancyjna z tympanometrią 40
8 PAKIET dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa/behawioralna audiometria obserwacyjna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna 150 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta. Badanie audiometrii tonalnej/słownej w słuchawkach oraz z wolnego pola.
9 PAKIET dla noworodków i niemowląt: otoskopia, behawioralna audiometria obserwacyjna (BAO), audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego 150 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta.
10 Badanie korzyści z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych 120 Badanie może być wykonane w trakcie jednej lub dwóch wizyt.
11 Badanie  ABR  z opisem lekarskim – niemowlęta, dzieci, dorośli 450 Badanie ABR  odbywa się po godzinie 18 lub we wczesnych godzinach rannych. Czas badania zależny jest od czasu przygotowania i uśpienia pacjenta.
Badanie ABR bez opisu lekarskiego – niemowlęta , dzieci, dorośli 350

* Terapeuta ustala gotowość dziecka do badania metodą audiometrii zabawowej – przeprowadzenie badania po wcześniejszym przygotowaniu dziecka podczas zajęć z surdologopedą (ilość spotkań zależy od współpracy dziecka). Badanie wykonywane w celu u stalenia progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

** Badanie nieinwazyjne – obserwacja behawioralnych reakcji dziecka na bodziec słuchowy. Pozwala wyznaczyć próg słuchu w danym paśmie częstotliwości, służy jako badanie przesiewowe reakcji słuchowych dziecka. Badanie potwierdza wyniki badań obiektywnych. Wykonywane na leżance, fotelu, w wózku, nosidełku lub na kolanach rodzica. Badanie z wolnego pola swobodnego uzupełnia ocenę korzyści z aparatów słuchowych lub implantu ślimakowego.

UWAGA!!! Drodzy rodzice i opiekunowie informujemy, że ceny poszczególnych badań i pakietów nie będą odliczane od ceny końcowej w przypadku ich niewykonania z powodu  płaczu dziecka, nadmiaru woskowiny lub obecności drenów.

Badania Słuchu odbywają się w gabinecie ul. Kaczorowskiego 7 lok U16 Białystok

Menu