Cennik Badań Słuchu

Cennik badań słuchu – Poradnia Rozwiń Skrzydła

lp. Nazwa badania Cena Informacje dodatkowe
1 Audiometria tonalna 40
2 Audiometria tonalna w wolnym polu 40
3 Audiometria zabawowa * 60 Dzieci od około 3 do 6 roku życia
4 Audiometria słowna 50
5 Audiometria słowna w wolnym polu 50
6 Audiometria impedancyjna z tympanometrią 40
7 PAKIET dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa/behawioralna audiometria obserwacyjna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna 150 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta. Badanie audiometrii tonalnej/słownej w słuchawkach oraz z wolnego pola.
8 Badanie korzyści z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych 120 Badanie może być wykonane w trakcie jednej lub dwóch wizyt.

* Terapeuta ustala gotowość dziecka do badania metodą audiometrii zabawowej – przeprowadzenie badania po wcześniejszym przygotowaniu dziecka podczas zajęć z surdologopedą (ilość spotkań zależy od współpracy dziecka). Badanie wykonywane w celu u stalenia progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

UWAGA!!! Drodzy rodzice i opiekunowie informujemy, że ceny poszczególnych badań i pakietów nie będą odliczane od ceny końcowej w przypadku ich niewykonania z powodu  płaczu dziecka, nadmiaru woskowiny lub obecności drenów.

Badania Słuchu odbywają się w gabinecie ul. Kaczorowskiego 7 lok U16 Białystok

Menu