Diagnostyka audiologiczna

diagnostyka audiologiczna

Diagnoza uszkodzenia słuchu u dziecka nie powinna ograniczać się jedynie do opieki lekarza audiologa. Dziecko powinno odbyć konsultacje również u innych specjalistów, takich jak pediatra lub neurolog. Interpretacja zestawu wyników badań umożliwi wyznaczenie procesu terapeutycznego i podjęcie niezbędnej rehabilitacji np. przez: psychologa, pedagoga (surdopedagoga), logopedę (surdologopedę), neurologa lub psychiatrę.

 

„Brak reakcji dziecka na dźwięk i brak mowy mogą mieć różne przyczyny: głuchota pochodzenia obwodowego, afazja, głuchota psychogenna, niedorozwój umysłowy.”

 (Bystrzanowska, 1978)

 

Konsultacja lekarska

Podczas wizyty lekarz otolaryngolog lub audiolog podejmuje decyzję o postępowaniu diagnostycznym na podstawie badania przedmiotowego (wywiad). W każdym przypadku powinna zostać wykonana diagnostyka układu słuchowego, czyli badania słuchu. Najważniejsze i kluczowe jest badanie otoskopowe, które ocenia stan ucha zewnętrznego oraz błony bębenkowej. Dalszy wybór metod badań słuchu zależy od stanu pacjenta i jego dolegliwości. W postępowaniu klinicznym jeden wynik nie jest wystarczający, by lekarz mógł postawić diagnozę i dokonać klasyfikacji niedosłuchu lub głuchoty.

W związku z powyższym diagnoza audiologiczna opiera się na zasadzie cross checking, czyli założeniu, że wyniki badań słuchu przeprowadzone metodami subiektywnymi trzeba poprzeć wynikami badań metodami obiektywnymi. Lekarz ustala, które badania należy wykonać w pierwszej kolejności, aby wstępnie określić próg słuchu, przyczynę dolegliwości, czy też inne patologie ucha. W razie niewystarczającej ilości informacji zaleca pogłębienie diagnostyki o zaawansowane badania słuchu. W niektórych przypadkach należy powtórzyć określone badanie w wyznaczonym odstępie czasu, np. po stosowaniu farmakoterapii.

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad z pacjentem, badania słuchu oraz współpracę wielospecjalistyczną, dopiero można mówić o kompleksowej i rzetelnej ocenie układu słuchowego. Każde niepokojące objawy związane z pogorszeniem słyszenia, bólem ucha, szumami usznymi, zawrotami głowy i innymi objawami ze strony układu słuchowego, powinny być skonsultowane z lekarzem.

 

Menu