Czynniki ryzyka niedosłuchu u noworodków

czynnik ryzyka niedosłluchu

Na przestrzeni ostatnich lat badania wykazują, że około 1-2 dzieci na 1000 rodzi się z głębokim uszkodzeniem słuchu, natomiast 2-4 dzieci z obustronnym niedosłuchem mniejszego stopnia lub niedosłuchem jednostronnym. Ponadto około 6% noworodków zalicza się do grupy uszkodzenia słuchu, w wyniku współistniejących czynników występujących w okresie płodowym, okołoporodowym lub po urodzeniu.

Czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków:

(wytyczne Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków)

 • Wada słuchu w rodzinie
 • Wada wrodzona głowy i szyi
 • Infekcja z grupy TORCH
 • Wcześniactwo – poród <33 tygodnia ciąży
 • Masa urodzeniowa <1500 g
 • Apgar <4 w 1 min lub <6 w 5 min
 • Żółtaczka wymagająca transfuzji wymiennej
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Intensywna terapia >7 dni
 • Mechaniczna wentylacja >5 dni
 • Leki ototoksyczne
 • Zespół wad wrodzonych skojarzony z niedosłuchem.

 

W najważniejszym okresie dla rozwoju mowy i funkcji poznawczych dziecka, czyli do 5 roku życia, 90% trwałych uszkodzeń słuchu ma podłoże wrodzone, a 60% jest uwarunkowanych genetycznie.

 

Menu