Centrum Szkoleń

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Anna Szumska

 • Termin: 2020-04-18 09:00, 2020-04-19 09:00
 • Czas trwania: 14h (2 dni)
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 360 zł

Logorytmika w teorii i praktyce

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący:

 • Termin: 2020-04-18 09:00, 2020-04-19 09:00
 • Czas trwania: 12 h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 480 zł zł

Warsztaty dla rodziców – Od Urodzenia do Mówienia

Prowadzący: mgr Anna German

 • Termin: 2020-04-21 17:00, 2020-04-28 17:00, 2020-05-05 17:00
 • Czas trwania: 2,5 h
 • Liczba miejsc: 40
 • Cena: 100 zł

Wczesne Symptomy Autyzmu

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący: mgr Monika Siemieniuk, mgr Marzena Rusiłowicz

 • Termin: 2020-04-23 17:00
 • Czas trwania: 3 h
 • Liczba miejsc: 60
 • Cena: wstęp wolny 0 zł

Od karmienia do mówienia – co każdy logopeda o karmieniu dziecka wiedzieć powinien?

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: mgr Anna German

 • Termin: 2020-05-09 09:00
 • Czas trwania: 8
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 230 zł

Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała

Kategorie: , ,

Prowadzący: Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

 • Termin: 2020-05-23 09:00
 • Czas trwania: 10h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 460 zł

Jogopedia – joga i logorytmika. Warsztat praktyczny.

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: mgr Małgorzata Stelmach-Lewandowska

 • Termin: 2020-06-06 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 370 zł zł

Masaż terapeutyczny jako budowanie mapy ciała oraz stymulacja propriocepcji

Prowadzący: mgr Marta Baczewska

 • Termin: 2020-06-07 00:00
 • Czas trwania: 6h
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 290 zł

Zaburzenia procesów SI jako źródło trudności w funkcjonowaniu dziecka – możliwość pomocy pedagogicznej.

Kategorie: , , ,

Prowadzący: mgr Anna Szumska

 • Termin: 2020-06-14 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 320 zł

Terapia ORM – praktyczne konstruowanie kart pracy cz. I (motoryka, sensoryka, mobilizacja oralna)

Kategorie: , ,

Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska- Choruży

 • Termin: 2020-09-12 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł

Terapia ORM – praktyczne konstruowanie kart pracy cz. II (komunikacja)

Kategorie: , ,

Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska- Choruży

 • Termin: 2020-09-13 09:00
 • Czas trwania: 8
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł
Menu