Centrum Szkoleń

TUS – trening umiejętności społecznych

Prowadzący:

 • Termin: 2020-02-02 09:00
 • Czas trwania: 6h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 200 zł

Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Aleksandra Stojak, mgr Aleksandra Kaczyńska

 • Termin: 2020-02-08 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 35
 • Cena: 360 zł

Ontogeneza w pierwszym roku życia

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Marzena Kukiełka, mgr Marzena Rusiłowicz

 • Termin: 2020-02-08 09:00, 2020-02-09 09:00
 • Czas trwania: 16 h
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 380 zł

Jogopedia – joga i logorytmika. Warsztat praktyczny.

Prowadzący: mgr Małgorzata Stelmach-Lewandowska

 • Termin: 2020-02-15 10:00
 • Czas trwania: 8 h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 370 zł

Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Aleksandra Kaczyńska

 • Termin: 2020-03-07 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 350 zł

Jak stymulować rozwój dzieci z Zespołem Downa

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: mgr Justyna Wolak

 • Termin: 2020-03-08 09:00
 • Czas trwania: 7h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 280 zł

Praca mózgu. Rozwój i stymulacja dzieci od urodzenia do 6r.ż

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: mgr Justyna Wolak

 • Termin: 2020-03-08 14:00
 • Czas trwania: 6h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 280 zł

Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno – terapeutyczne

Prowadzący: Monika Cabała

 • Termin: 2020-03-14 00:00
 • Czas trwania: 9 h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 300 zł

CO MA UCHO DO GADANIA ®

Kategorie: , , ,

Prowadzący: mgr Magdalena Mazur

 • Termin: 2020-03-28 10:00
 • Czas trwania: 10 h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 600 zł

DYZARTRIA WYZWANIEM LOGOPEDY- KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE ®

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Magdalena Mazur

 • Termin: 2020-03-29 10:00
 • Czas trwania: 10 h
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 600 zł

ASD – Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: Joanna Wójtowicz-Pałasz

 • Termin: 2020-04-04 00:00
 • Czas trwania: 7h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący: mgr Agnieszka Dziedzic

 • Termin: 2020-04-04 09:00
 • Czas trwania: 8 h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 370 zł

Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Terapia w nurcie rozwojowym

Prowadzący: Joanna Wójtowicz-Pałasz

 • Termin: 2020-04-05 00:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 420 zł

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej

Kategorie: , , , , ,

Prowadzący: mgr Anna Szumska

 • Termin: 2020-04-18 09:00, 2020-04-19 09:00
 • Czas trwania: 14h (2 dni)
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 360 zł

Logorytmika w teorii i praktyce

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący:

 • Termin: 2020-04-18 09:00, 2020-04-19 09:00
 • Liczba miejsc: 25
 • Cena: 12 h zł

Od karmienia do mówienia – co każdy logopeda o karmieniu dziecka wiedzieć powinien?

Kategorie: , , , , , ,

Prowadzący: mgr Anna German

 • Termin: 2020-05-09 09:00
 • Czas trwania: 8
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 230 zł

Zaburzenia procesów SI jako źródło trudności w funkcjonowaniu dziecka – możliwość pomocy pedagogicznej.

Kategorie: , , ,

Prowadzący: mgr Anna Szumska

 • Termin: 2020-05-17 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 20
 • Cena: 320 zł

Terapia ORM – praktyczne konstruowanie kart pracy cz. I (motoryka, sensoryka, mobilizacja oralna)

Kategorie: , ,

Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska- Choruży

 • Termin: 2020-09-12 09:00
 • Czas trwania: 8h
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł

Terapia ORM – praktyczne konstruowanie kart pracy cz. II (komunikacja)

Kategorie: , ,

Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska- Choruży

 • Termin: 2020-09-13 09:00
 • Czas trwania: 8
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł
Menu