mgr Marta Baczewska

Oligofrenopedagog, Terapeuta integracji sensorycznej (SI), Terapeuta ręki, Terapeuta Terapii NeuroTaktylnej, Provider metody Neuroflow, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapeuta metody NeuroTaktylnej

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. W 2012r. uzyskała tytuł terapeuty integracji sensorycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uczestniczyła w wielu kursach, warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in.: szkolenie “I i II stopnia Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, szkolenie z Czytania symultaniczno- sekwencyjnego”, “Diagnoza i terapia wad wymowy”, “Terapia neurobiologiczna”, “Terapia ręki I i II stopień”, “Bateria testów czytania IBE”, “Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych”, “Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych”, “Holistyczne usprawnianie osób z wadami i zaburzeniami mowy i wymowy”, “Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne”, “Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego- KORP”, „Kart Oceny Gotowości Szkolnej- KOGS”, „Karta Oceny Zachowania i Emocji- KOZE”, „Terapia NeuroTaktylna”, „ Bilateralna Integracja Program Szkolny”. Od roku 2019 uzyskała tytuł Providera metody Neuroflow ATS. Od 2010 roku pracuje w zawodzie pedagoga w placówkach oświatowych w Białymstoku oraz Warszawie. Doświadczenie terapeuty integracji sensorycznej uzyskała, pracując w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyspecjalizowała się również w prowadzeniu szkoleń z rodzicami oraz nauczycielami. Prowadziła kursy z zawodu opiekunka dziecięca w Białymstoku oraz w Warszawie oraz zakresu tematyki terapii ręki oraz integracji sensorycznej. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapia integracji sensorycznej ,terapią ręki, terapię neurotaktylną oraz trening słuchowy Neuroflow. Od bieżącego roku w Poradni prowadzi cykliczne zajęcia z czytania symultaniczno- sekwencyjnego.  Szczęśliwa żona i matka dwójki cudownych dzieci.

keyboard_arrow_up