Diagnoza

Strona główna » Diagnoza
Diagnoza2016-09-29T18:14:03+00:00

Poradnia prowadzi badania diagnostyczne:

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka
 • diagnoza w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ; psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna;
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (SI);
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),
 • diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 • diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,
 • diagnoza inteligencji,
 • wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej,
 • badamy niemowlęta już w pierwszym roku życia,dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dofinansowanie zakupu 50% dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowiedz się więcej Zamknij