Dofinansowanie

Dofinansowanie zakupu 50% dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czy wiesz, że można otrzymać dofinansowanie PEFRON na pomoce edukacyjne i terapeutyczne, gry wykorzystywane w domowej terapii?

Mogą to być pomoce zarówno do małej i dużej motoryki, integracji sensorycznej, terapii ręki czy logopedycznej. Wszystko co wspiera postępy Waszych dzieci.

Co trzeba zrobić?
 dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 złożyć wniosek do PEFRON (często to zadanie realizuje miejscowy Osrodek Pomocy Rodzinie)
 wasz dochód w rodzinie za ostatnie 3 miesiące nie może przekroczyć 2311,42 zł na osobę
 możesz uzyskać 50% dofinansowania
 wniosek możesz składać nawet kilka razy w roku
 nie ma ograniczenia co do liczby pomocy na wniosku (choć aby został pozytywnie rozpatrzony warto podejść do tematu racjonalnie)
 wniosek, w którym są podane konkretne pomoce z nazwą i ceną podpisuje lekarz (naurolog, Rehabilitant, ale w wielu miejscach akceptują nawet pediatrę)
 dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu kwoty dokonuje się zakupu

Menu