Jak muzyka rozwija mowę dziecka ? Zajęcia dla dzieci 0-24 miesiące

Według prof. Edwina Eliasa Gordona, autora teorii uczenia się muzyki, dziecko uczy się muzyki w taki sam sposób, w jaki poznaje swój język, kiedy jest niemowlęciem. Ucząc się mówić, maluch najpierw długo słucha, jak mówią inni, później sam próbuje mówić pierwsze słowa i zdania, a następnie, dopiero po kilku latach, uczy się czytać i pisać. Teorię języka (gramatykę, składnię) poznaje na samym końcu. Ucząc się śpiewać, dziecko powinno zachować dokładnie taką samą kolejność.

Zajęcia mają na celu:

  • wydobycie indywidualnego potencjału muzycznego dziecka
  • podążanie za dzieckiem zgodnie z etapami jego rozwoju
  • naukę myślenia muzycznego (audiacji)
  • rozwijanie słuchu muzycznego
  • przygotowanie do improwizacji
  • zapoznanie się z instrumentami muzycznymi i ich brzmieniem
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych (zajęcia przyjmują formę muzycznego dialogu prowadzącego z dziećmi)
  • rozwój kompetencji społecznych
  • wzmocnienie więzi rodzic – dziecko poprzez wspólną aktywność bazującą na podążaniu za dzieckiem

 

Na zajęciach przede wszystkim słuchamy i śpiewamy w różnych skalach i rytmach, śpiewanki i rytmiczanki najczęściej bez słów, używając tylko sylab. Rodziców również zachęcam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Na czym polegają zajęcia?

– ruch – muzyka nie może istnieć bez ruchu ciała, prowadzący inicjuje ruch, a rodzice wraz z dziećmi naśladują go. Wykorzystujemy tu naturalną zdolność poruszania się, bez korygowania ruchów, każdy porusza się, jak potrafi, poruszając się wraz z dzieckiem staramy się włączyć całe ciało, a nie tylko ręce, czy nogi

– śpiewanki w różnorodnych skalach na sylabach pam, bam, jam… (bez słów); dzieci osłuchują się z motywami i śpiewankami, co pozwala na budowanie biblioteki motywów i melodii w umyśle dziecka; w ten sposób tworzymy podstawę do przyszłych samodzielnych „wypowiedzi” melodycznych dziecka oraz improwizacji

– rytmiczanki w urozmaiconych rytmach, najlepiej bez słów ; dzieci osłuchują się z rytmiczankami i motywami rytmicznymi, co daje bazę do przyszłych samodzielnych wykonań rytmicznych oraz rytmicznej improwizacji

Ograniczamy śpiewanie piosenek z tekstem do minimum, tak aby dziecko mogło się skoncentrować tylko na melodii lub rytmie, a nie słowach, a to nauczy je śpiewać czysto. Słów używamy tylko, gdy jest to absolutnie konieczne.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą kolejności uczenia się (sekwencyjności). Nie wymagamy od dziecka tego, na co jeszcze nie jest gotowe: nie poprawiamy, nie korygujemy błędów, nie pouczamy…

Każde dziecko przechodzi przez kolejne etapy we własnym tempie.

Oferta skierowana do dzieci w wieku od 0 do 4 lat z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe:

  • 0-2 lata (grupa dzieci z rodzicami)

Ilość uczestników zajęć: 4-10 osób ( w grupach najmłodszych w zajęciach biorą udział rodzice z dziećmi)

Czas trwania: 30 minut

Zajęcia odbywają się co tydzień ( koszt miesięczny to 100 zł ) – pierwsze zajęcia próbne bezpłatnie.

Zbieramy zapisy do nowo tworzonych grup

0-12 miesięcy wiek dziecka wtorek 9:15

12-24 miesiące wiek dziecka wtorek 10:15

Zapisy: Poradnia Rozwiń Skrzydła ul. Mazowiecka 33 Białystok tel. 884 01 01 18

Planowany start zajęć 12 marca 2019

Zajęcia prowadzi Wojciech Mickiewicz doświadczony w pracy z dziećmi muzyk, ojciec 2 córek , certyfikowany instruktor zajęć umuzykalniających prowadzonych zgodnie z teorią Edwina E. Gordona.
Serdecznie zapraszamy

Menu