Marzena Rusiłowicz

Marzena Rusiłowicz

Dyrektor poradni, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej (SI), terapeuta Instrumental Enrichment (IE)

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy w Sopocie na kierunku psychologia z realizacją bloków specjalistycznych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz interwencji kryzysowej; Ukończyła Studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje, a także Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów; Jest Terapeutą Integracji Sensorycznej(II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej); Ukończyła kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem Terapia Funkcji poznawczych metodą Feuresteina Instrumental Enrichment – Poziom I, Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Justyna Kackieło

Justyna Kackieło

Neurologopeda

Jest absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracę jako logopeda rozpoczęła już na studiach w Państwowym Przedszkolu w Warszawie, gdzie uzyskała awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zdobyła pracując w licznych placówkach – zarówno oświatowych, jak i prywatnych. Podczas zajęć w Gimnazjum Integracyjnym i Poradni Rehabilitacji Neurologicznej odkryła swoją pasję, jaką jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ilona Wasilewska

Ilona Wasilewska

Logopeda, Pedagog

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej, dyplomowany Logopeda,  Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia (szkolenie ukończone w PSTiS); Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przedszkolu, Szkole jako pedagog i logopeda. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczęszczając na  szkolenia: Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I (dr n. hum. Mieczysław Chęciek); Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczy; Istota i terapia jąkania według dr Krzysztofa Szamburskiego; Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy; Rozwój mowy dziecka poprzez literaturę;

Monika BogalskaMonika Katarzyna Bogalska

Oligofrenopedagog, terapeuta AAC

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej, lic. z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz Porozumiewania się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji.  Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w tym szkolenia MAKATON I i II stopień , Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Terapia behawioralna w teorii i praktyce; Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń i wiele innych. Nauczyciel kontraktowy, pracuje w Zespole Szkół nr.11 w Białymstoku. Od 2006r. współpracuje ze Stowarzyszeniem AKTYWNI, co roku wyjeżdża na integracyjno-artystyczne obozy, w stowarzyszeniu od 2 lat prowadzi zajęcia metodą AAC oraz warsztaty fotograficzne.

Agnieszka Korolewska-Adamska

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI i IE

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagog specjalny i resocjalizacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje realizując studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne między innymi : Studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika ; Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej;  Kursy kwalifikacyjne: z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej (PSTIS); kurs terapeutyczny Instrumental Enrichment – Poziom I ; Kurs III stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju;  Ukończone szkolenia : Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji; Techniki SAZ w pracy z grupą ; Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji; Dokumentowanie i programowanie w SAZ ; Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi; Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania; Tworzenie środowiska terapeutycznego. Uczestniczyła w  Konferencji ,, Dobre pomysły na trudne zachowania’’-Dr. Gary W. La Vinga- KTA Oddział w Białymstoku. Brała udział w Superwizji Bilateralna Integracja.

Monika Szuszkiewicz

Monika Szuszkiewicz

Fizjoterapeuta, Dogoterapeuta

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia; technik masażysta. Ukończyła certyfikacyjny kursu Dogoterapii podstawowy i zaawansowany w Fundacji Psi Uśmiech; Doświadczenie fizjoterapeutyczne jak i w dogoterapii zdobywała pracując w Stowarzyszeniu pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym Jasny Cel w Białymstoku i innych placówkach oświatowych. Systematycznie podnosi kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach i konferencjach między innymi: Kurs języka migowego; Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej; Profesjonalny Dogoterapeuta; Jak edukować w dobrostanie zwierząt; „Wczesna interwencja szansą na optymalny rozwój”; MAKATON program rozwoju komunikacji poziom podstawowy; Agresja i Autoagresja u dzieci i młodzieży – skuteczne formy oddziaływań;

Marzena Beata Kukiełka

Marzena Beata Kukiełka

Fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT Bobath i metody Vojty, Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku magister fizjoterapii. Ukończyła kursy certyfikacyjne metody NDT-Bobath oraz metody Vojty. Stale szkoli siebie i współpracowników. Doświadczenie zdobyła pracując w licznych ośrodkach rehabilitacji między innymi Uniwersyteckim Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; Uniwersyteckim Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji; Centrum Medycznym Hansa, Ośrodku dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Poradnia Rozwiń Skrzydła współpracuje z gabinetem Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt mgr Marzeny Beaty Kukiełki (http://rehabilitacjaniemowlat.com). Pani Marzena Kukiełka jest członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju specjalizującego się w pracy z niemowlętami.

Anna German

Anna German

Neurologopeda, Pedagog, Arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, Terapeuta treningu słuchowego Johansena

Ukończyła podyplomowe studium neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a wcześniej również Podyplomowe Studium z Terapii pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku; kurs Arteterapii i Terapii Zajęciowej był początkiem mojej drogi samorozwoju. Logopedia jest jej pasją, i w tym kierunku rozwija się i realizuję. Od 10 lat pracuje jako logopeda w szkole, przedszkolu, a obecnie także w Ośrodku Rehabilitacji w Białymstoku. Lubi wyzwania, chętnie zdobywa nowe doświadczenia poprzez udział w kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in. Kurs z metody werbo-tonalnej część 1 i 2, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej oraz kurs podstawowy z wspomagających i alternatywnych metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.