Agnieszka Korolewska-Adamska

Agnieszka Korolewska-Adamska

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI i IE

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagog specjalny i resocjalizacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje realizując studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne między innymi : Studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika ; Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej; Kursy kwalifikacyjne: z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej (PSTIS); kurs terapeutyczny Instrumental Enrichment – Poziom I ; Kurs III stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju; Ukończone szkolenia : Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji; Techniki SAZ w pracy z grupą ; Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji; Dokumentowanie i programowanie w SAZ ; Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi; Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania; Tworzenie środowiska terapeutycznego. Uczestniczyła w Konferencji ,, Dobre pomysły na trudne zachowania’’-Dr. Gary W. La Vinga- KTA Oddział w Białymstoku. Brała udział w Superwizji Bilateralna Integracja. A także ukończyła Szkolenie Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych; Diagnoza Funkcjonalna PEP-R szkolenie dla specjalistów ;Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej; Terapia Bilateralnej Integracji (BI).Szkolenie -Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I Fundacja Synapsis; Kurs Podstawowy stopnia I i II w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Szkolenie,, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”; Szkolenie z zakresu ortoptyki „Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów”. Szkolenie – Model wspomagania pracy oczu i mózg. Kurs,, Metoda Knillów” ; Szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej,, Brain Gym” dr. Paula Denisona i Gail Dennisona ; Kurs Glottodydaktyki Ojczystojęzycznej. Doświadczenie zdobyła pracując w licznych placówka terapeutycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.

Menu