Anna Stachura

Anna Stachura

Pedagog specjalny, Terapeuta SI

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi w szkole specjalnej, przedszkolu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczęszczając na szkolenia i kursy: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (I i II stopień), wykorzystanie narzędzi KOZE I KORP, masaż Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci, masaż Shantal Body Touch dla dorosłych, trening umiejętności społecznych, narzędzie M-CHAT-R/F, terapia ręki I i II stopień, dziecko w równowadze, neurokinezjologiczna terapia taktylna, trening skutecznej komunikacji według Gordona, ruch rozwijający W. Sherborne, neurodydaktyka.

W poradni zajmuję się diagnostyką i terapią dzieci.

Menu