Helena Wasiluk

Helena Wasiluk

Logopeda, Surdopedagog

Absolwentka Filologii Polskiej  na UwB , podyplomowych studiów Logopedycznych oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Stale szkoli się i rozwija uczestnicząc w kursach specjalizujących między innymi: Kurs kwalifikacyjny zakresu surdopedagogiki , Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, ukończony I stopnia kursu Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”; szkolenia i warsztaty: „Diagnoza i terapia autyzmu”; „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1; „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”;  „Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej”;  „Guguhopla, zabawy logopedyczne malucha-stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka”; kurs nauki Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym;  „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)”,  „Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”;  „Karta Oceny Logopedycznej dziecka- KOLD”;  „Masaż logopedyczny od podstaw”; Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym. Uczestniczyła w konferencjach : IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wsparciem dziecka i rodziny. Małe dziecko- poznanie w zabawie.” oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej: „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci.

Menu