Ilona Fiłończuk

Ilona Fiłończuk

Terapeuta SI, Logopeda, Pedagog

Absolwentka Integracji Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Dyplomowany Logopeda. Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia (szkolenia ukończone w PSTiS). Doświadczenie zdobywała jako pedagog i logopeda pracując w przedszkolach oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego m.in.: Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej, Logorytmika –metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole i w przedszkolu. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w zakresie integracji sensorycznej oraz logopedycznej.

Menu