Ilona Wasilewska

Ilona Wasilewska

Logopeda, Terapeuta Jąkania, Terapeuta SI, Pedagog

Absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  dyplomowany Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia (szkolenie ukończone w PSTiS); Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przedszkolu, Szkole jako pedagog i logopeda. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczęszczając na szkolenia:” Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I” (dr n.hum. Mieczysław Chęciek); „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczy”, „ Istota i terapia jąkania według dr Krzysztofa Szamburskiego”, „ Jąkanie wczesnodziecięce.Diagnoza i terapia- wg.pr.zw.dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego”, „Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Terapia osób jąkających w nurcie modyfikacji. Metoda Wystarczajaco Płynnej Mowy” , „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym”, „ Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „ Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle Teorii Integracji Sensorycznej”, „ Wczesna diagnoza i interwencja; Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – I stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej”, „ K- Taping w logopedii”, „KOLD – karta oceny logopedycznej dziecka”, „Masaż logopedyczny od podstaw”, „Pacjent z rozszczepem wargi podniebienia-postepowanie chirurgiczne, diagnoza oraz terapia logopedyczna”, „ Elektrostymulacja w logopedii”. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, terapią jąkania dzieci i młodzieży programem Palin PCI oraz programem dr. Mieczysława Chęciek, elektrostymulacją warg, języka i podniebienia,  k-tapingiem w logopedii. Prywatnie mama dwóch niesamowitych chłopców.

Menu