Patrycja Rojecka

 

Patrycja Rojecka

Logopeda

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku na kierunku aktorstwo teatru lalek oraz Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością logopedia ogólna i kliniczna. Studentka surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.W trakcie studiów logopedycznych doświadczenie zdobywała w Specjalistycznym Ośrodku Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Psychostymulacji oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Wałbrzychu. Pracowała w Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci „Sensorek” w Wałbrzychu.Jest terapeutką zaburzeń miofunkcjonalnych wg koncepcji Anity Kittel. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności chętnie biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Ukończyła między innymi: „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”, „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z autyzmem (ASD)?”, „Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych”, „Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych”, „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” oraz „Progesty – autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”.

W wolnych chwilach czyta, chodzi na długie spacery i rozpieszcza ukochanego królika.

 

Menu