Katarzyna Bazyluk

Katarzyna Bazyluk

Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku fizjoterapia i Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na kierunku technik masażysta. Certyfikowany terapeuta metody PNF. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i konferencjach. Ukończyła kursy między innymi: Trójwymiarową manualną terapię stóp na podłożu neurofizjologicznym, Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Mobilizacja Tkanek Miękkich, Kręgosłup – miednica, Kończyna Dolna – Kolano. Prywatnie  żona i mama

Menu