Katarzyna Łaziuk

Katarzyna Łaziuk

Fizjoterapeuta NDT Bobath

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo ukończyła szkołę policealną na kierunku technik masażysta  oraz studia podyplomowe na kierunku  przygotowanie pedagogiczne.Doświadczenie zdobyła w Białostockiej Klinice Neonatologii wspomagając rozwój dzieci i edukując ich rodziców. Równocześnie pracowała z dziećmi starszymi stymulując ich prawidłowy rozwój oraz korygując wady i zaburzenia wieku rozwojowego.Od 2018 roku, pracownik Papilio Centrum Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt a także wspiera Poradnię prowadząc zajęcia rehabilitacyjne w ramach WWRD. Ukończone kursy : NDT-Bobath , PNF, Trójpłaszczyznowa Manulna Terapia Stóp Na Podłożu Neurofizjologicznym, Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grup ryzyka obciążenia ciążowo- porodowego, Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt CCCC-SKS, Kinesio Taping w Pediatrii, Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy

Menu