Kinga Bergiel

Kinga Bergiel

Oligofrenopedagog, Terapeuta Snoezelen

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Autyzm- Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi w przedszkolu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością oraz szkole specjalnej. Lubi wyzwania, chętnie zdobywa nowe doświadczenia i kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach : „Opiekun osób niepełnosprawnych”. „Trening Umiejętności Społecznych”. „Stymulacja sensoryczna według C. Delacato”. „Zmiany w organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami”.„Opinia nauczyciela o dziecku na potrzeby diagnozy”. „Oddziaływanie terapeutyczne z uczniami z niepełnosprawnością” Uczeń ze spektrum autyzmu- te same zmysły inne otoczenia. .„Snoezelen – szkolenie podstawowe”. Na co dzień pracuje w przedszkolu, jako nauczyciel wspomagający i terapeuta pedagogiczny, a prywatnie dzień matka dwóch synów, których wychowanie zainspirowało ją do tego, aby zagłębić tematykę pedagogiki i psychologii. W poradni zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci.

Menu