Kinga Włodkowska

Kinga Włodkowska

Psycholog, Oligofrenopedagog, Psychodietetyk

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju ukończone w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Absolwentka Kursu Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od dwunastu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe. Pełniąc funkcję psychologa w przedszkolu, diagnozowała funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Zajmowała się indywidualnymi konsultacjami z rodzicami, dotyczącymi trudności poznawczych, emocjonalnych i żywieniowych dzieci. Opracowywała indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci, dotyczące tematyki wychowawczej, emocjonalnej oraz żywieniowej.

W Poradni Rozwiń Skrzydła prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne. Zajęcia mają na celu nawiązanie relacji w której dziecko czuje się swobodnie i pewnie. Następnie, w zależności od trudności maluszka, praca terapeutyczna skupia się na pokonywaniu przeszkód dotyczących codziennego funkcjonowania. Psycholog wspomaga w radzeniu sobie z nieśmiałością oraz wycofaniem. Wspiera w nabywaniu umiejętności identyfikowania stanów emocjonalnych. Moderuje proces szukania sposobów radzenia sobie ze złością, radością, wstydem, strachem. Spotkania z psychologiem uczą także nawiązywania satysfakcjonujących relacji społecznych. Doskonalą umiejętność nawiązywania i podtrzymywania konwersacji. Uczą, w jaki sposób spędzać czas z innymi dziećmi. Kształtują wrażliwość i otwartość na wzajemne potrzeby.

Prywatnie jest pasjonatką sportu. Bardzo lubi jazdę na rowerze oraz podróże. Czas wolny chętnie spędza na łonie natury. Fotografuje i próbuje swoich sił w malarstwie.

Menu