Marta Molenda-Miernik

Marta Molenda-Miernik

Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej , Terapeuta IE

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów podyplowmych z logopedii oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat pracuje na stanowisku pedagoga, prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, konsultacje dla rodziców. Ponadto zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych dla dzieci i młodzieży. Ukończyła różnorodne szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne kursy m.in. (kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem Terapia Funkcji poznawczych metodą Feuresteina Instrumental Enrichment – Poziom I; Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT; Diagnosta w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym; Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna; Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi, Terapia ręki – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji itp.). Wyspecjalizowała się w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajmuje się również terapią dzieci objętych potrzebą wczesnego wspomagania. Pracuje głównie z dziećmi na etapie przedszkola i szkoły podstawowej. W pracy otwarta na potrzeby dziecka i podążająca krok za nim, prywatnie miłośniczka kotów.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” padding_right=”30px” padding_left=”30px” ][fusion_builder_row][/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Menu