Marzena Rusiłowicz

Marzena Rusiłowicz

Dyrektor Poradni, Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Instrumental Enrichment (IE)

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy w Sopocie na kierunku psychologia z realizacją bloków specjalistycznych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz interwencji kryzysowej; Ukończyła Studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje, a także Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów; Jest Terapeutą Integracji Sensorycznej(II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej); Ukończyła kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem Terapia Funkcji poznawczych metodą Feuresteina Instrumental Enrichment – Poziom I, Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Doświadczenie zdobyła pracując w placówkach terapeutycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Gdańsku i w Białymstoku. Ukończyła między innymi szkolenia: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” w tym „ Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne” oraz liczne kursy z zakresu stosowania nowoczesnych baterii testów diagnostycznych; a także „Ocena postawy dziecka w wieku przedszkolnym. Różnicowanie wad postawy”; „Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń” „ Terapia Ręki w zastosowaniu terapeutycznym”- kurs podstawowy i rozszerzający; „Narzędzia teatru improwizacji w pracy trenera”; SZKOŁĘ TRENERÓW; szkolenia dla nauczycieli INPP „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”; kurs Metoda dobrego startu. Uczestniczyła w warsztatach „ Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”. Chętnie zdobywa wiedzę – współpracuje z placówkami w Warszawie i Gdańsku. W poradnia zajmuje się organizacją programu WWRD, konsultacjami, diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży; organizuje warsztaty i szkolenia w Centrum Szkoleń Poradni Rozwiń Skrzydła, współpracuje z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego oraz placówkami oświatowymi realizując programy profilaktyczne wspierające rozwój dzieci. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Menu