Monika Szulc

Monika Szulc

Logopeda, Surdopedagog

Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach pedagogika rewalidacyjna oraz edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Surdopedagogika, Terapia pedagogiczna, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) na Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym między innymi: „Diagnoza i Terapia ręki – I i II stopnia”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – praktyczne rozwiązania”, „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1., „Diagnoza i terapia autyzmu”, „Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia – rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne”, „Kurs z zakresu Podstawowej Pierwszej Pomocy”. Pracuje z dziećmi z autyzmem od 2012 roku, natomiast jako logopeda od 2014 roku.

Menu