Alternatywna Komunikacja (AAC)

acc-alternatywna-komunikacjaKomunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. AAC obejmuje wszelkie metody komunikowania się, w których wykorzystywane są znaki niewerbalne: gesty (np. język migowy), znaki graficzne (obrazki, piktogramy, symbole), przedmioty (np. klocki słowne). Jej celem jest umożliwienie bądź ułatwienie porozumiewania się osobom z zaburzeniami mowy.
Terapia w komunikacji pozawerbalnej (komunikacja alternatywna i wspomagająca)
ma na celu:

  • rozwijania kompetencji komunikacyjnych,
  • rozwijania słownika czynnego i biernego
  • doskonalenia umiejętności werbalizowania swoich myśli,
  • usprawniania wymowy,
  • rozwijania kompetencji społecznych.

Zajęcia BEZPŁATNE w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Menu