Diagnoza

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku specjalizuje się w diagnostyce różnicowej uwzględniającej różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Pamiętajmy , aby wspierać rozwój dzieci i rozwijać ich skrzydła najpierw powinniśmy wieloprofilowo przyjrzeć się dziecku i wykryć przyczyny pojawiających się trudności. Tylko wielowymiarowe podejście do wspomagania rozwoju dziecka opierające się na działaniu na przyczynach (a nie jedynie objawach) jest kluczem do sukcesu i eliminacji trudnych zachowań czy opóźnień rozwojowych.

Jeśli coś Cię niepokoi w rozwoju twego dziecka – NIE CZEKAJ – DZIAŁAJ.

Diagnoza Autyzmu

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

Diagnoza Trudności Szkolnych

Badanie gotowości szkolnej

Ocena Rozwoju Psychoruchowego

Diagnoza dojrzałości neuromotorycznej wg Sally Goddard Blythe INPP

Diagnoza intelektu

Badanie ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego

Diagnoza Logopedyczna

Pogłębiona diagnoza jąkania

Diagnoza Różnicowa / Pogłębiona

keyboard_arrow_up