Diagnoza Autyzmu

Diagnoza autyzmu stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania w trzech sferach: interakcji społecznych, komunikacji i sztywności zachowania. Spektrum autyzmu diagnozowane jest u ok. 1 na 100 osób. Najczęściej diagnozę uzyskują dzieci ok. 2 – 7 roku życia, ale spektrum autyzmu może być diagnozowane w każdym wieku, od 1 roku życia także w dorosłości.

Mogące pojawiać się sygnały spektrum autyzmu:

  • objawy związane z zaburzeniami mowy
  • sygnały dotyczące nawiązywania kontaktu z dzieckiem; brak reakcji na imię lub trudności w komunikacji
  • nietypowe zabawy swobodne samodzielne
  • symptomy zaburzeń integracji sensorycznej
  • przywiązanie do schematów
  • dążenie do własnych zasad
  • poczucie braku niebezpieczeństwa
  • niechęć do wspólnej zabawy lub specyficzny kontakt z rówieśnikami

Rozważ diagnozę w kierunku spektrum autyzmu jeśli obserwujesz u swego dziecka którykolwiek z powyższych objawów.

Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawiana jest na podstawie obserwacji zachowań dziecka oraz wywiadu z rodzicami przez interdyscyplinarny zespół specjalistów tzn. grupę specjalistów z różnych dziedzin.

W naszej placówce diagnoza autyzmu obejmuje diagnozę różnicową/pogłębioną, gdyż wymaga ona wieloprofilowego podejścia i wykluczenia innych rodzajów zaburzeń.

W ramach diagnozy wykonywana jest ocena z zakresu integracji sensorycznej, badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka, badanie ADOS-2 międzynarodowy protokółem do badania spektrum autyzmu, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji dziecka, opis pełnej diagnozy z zaleceniami, wskazaniem kierunków dalszych działań wspierających rozwój dziecka.

Poradnia wykonuje badania w kierunku spektrum autyzmu zarówno dzieciom od 1 roku życia jak i osobom dorosłym.

W uzasadnionych przypadkach procedura badania może uwzględniać inne narzędzia diagnostyczne co spowodowane jest innymi potrzebami np. wykonaniem testu inteligencji, badania trudności szkolnych . O wybranych narzędziach badawczych decyduje zawsze psycholog prowadzący zespół diagnostyczny. Wydana opinia psychologiczno-pedagogiczna z informacją diagnostyczną wymaga potwierdzenia u psychiatry dziecięcego / któremu do wydania diagnozy medycznej wskazana jest opinia psychologiczna lub psychologiczno-pedagogiczna/. Poradnia po badaniu w zależności od konieczności przekierowuje lub nie do psychiatrów dziecięcych lub innych lekarzy specjalistów po za placówką.

W celu usprawnienia procesu diagnostycznego wszystkie spotkania umawiane są od razu w rejestracji, tak aby proces diagnostyczny oraz omówienie i wydanie diagnozy zostało zakończone w przeciągu 2-4 tygodni.

keyboard_arrow_up