Przygotowanie się do diagnozy

Proszę przygotować i zabrać ze sobą :

 • dotychczasową dokumentacje dziecka:
  • książeczkę zdrowia z wypisem ze szpitala po urodzeniu
  • wyniki badań – w tym także obrazowych (RGT, USG, TK, MRI)
  • opinie po konsultacjach specjalistycznych (jeżeli dziecko jest pod opieką np. neurologa, ortopedy, alergologa itp.)
  • wyniki badań słuchu, wzroku- jeżeli były wykonywane
  • dokument wypisu z pobytów w szpitalu- jeżeli dziecko było hospitalizowane
 • opinię na temat funkcjonowania dziecka z placówki do której uczęszcza (żłobek, przedszkole, szkoła) z uwzględnieniem informacji na temat:
  • mowy i komunikacji
  • koncentracji uwagi
  • zachowania, reakcji emocjonalnych
  • kontaktu z rówieśnikami oraz opiekunami
  • umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej
  • dobrych i słabszych stron dziecka skupiając się na trudnościach

Diagnoza składa się z obserwacji dziecka, testów dodatkowych (dostosowanych do wieku dziecka) oraz wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka (z uwzględnieniem m.in. okresu ciąży matki,  okresu okołoporodowego i niemowlęcego)

W dniu diagnozy:

 • dziecko powinno być zdrowe; jeżeli dziecko choruje na kurzajki lub inną zakaźna chorobę– powinno być wyleczone; w  innym wypadku, należy ustalić nowy termin spotkania; przeciwwskazaniem są także świeże urazy, które wymagają zaopatrzenia medycznego (m.in. skręcenia, złamania );
 • razem z dzieckiem powinien być obecny rodzic bądź opiekun, który udzieli terapeucie wszelkich potrzebnych informacji na temat funkcjonowania dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z rejestracją Poradni Rozwiń Skrzydła i terapeutą przeprowadzającym diagnozę.

Menu