Ortoptyczno-Optometryczna Terapia Widzenia

Poradnia Rozwiń Skrzydła proponuje ortoptyczno-optometryczną terapię widzenia, którą poprzedza specjalistyczna konsultacja diagnostyczna w tym zakresie, mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju funkcji wzrokowych dziecka.

Ortoptyczno-optometryczna terapia widzenia, poprzez szereg ćwiczeń ułożonych w indywidualny program treningu wzrokowego, ma zastosowanie w przypadku:

  • zaburzeń ruchomości gałek ocznych
  • zaburzeń widzenia centralnego (fiksacji) lub obwodowego (peryferyjnego)
  • zaburzeń funkcji wzrokowo-motorycznych (koordynacji oko-ręka i koordynacji oko-stopa)
  • nieprawidłowej sprawności akomodacji i konwergencji
  • niedowidzenia jednego z oczu (tzw. „leniwe oko”)
  • nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych, czyli zeza (jawnego i ukrytego)
  • przed planowanym zabiegiem okulistycznym zeza i po jego wykonaniu.

Ważne jest, odpowiednio wczesne, sprawdzenie stanu układu wzrokowego dziecka. W porę wykryte zaburzenia widzenia i szybko podjęte działania terapeutyczne, mogą uchronić dziecko przed trudnościami szkolnymi w zakresie czytania, pisania, zapamiętywania i nauki.

Zajęcia BEZPŁATNE w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Menu