Osteopatia

Osteopatia to element systemu opieki zdrowotnej, w którym do stawiania diagnozy i leczenia wykorzystywane jest badanie manualne. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania jego wybranych części. Osteopata opiera się przede wszystkim na bardzo dokładnym rozumieniu anatomii człowieka, wiedzy w jaki sposób poszczególne elementy organizmu są ze sobą połączone i jaki wywierają na siebie wpływ.

Badanie osteopatyczne ma na celu odnalezienie pierwotnej dysfunkcji, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego wpływu na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów, w tym także okołoporodowych, operacji, chorób infekcyjnych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu.

Podczas terapii osteopata próbuje wpłynąć na tą pierwotną przyczynę, a nie tylko na jej skutki.

W celu zobrazowania pracy osteopaty, zasad działania oraz zaprezentowania jej miejsca w procesie usprawniania pacjenta, proponujemy obejrzeć materiały filmowe:

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

 • organizm stanowi jedność;
 • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane;
 • organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i – utrzymania równowagi (homeostazy);
 • naturalne siły ciała odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

Wskazania do terapii osteopatycznej:

 • stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych;
 • urazy okołoporodowe u dzieci; zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci;
 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów, zmiany związane z charakterem pracy, zaburzenia czucia i zdrętwienia kończyn);
 • funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego;
 • bóle głowy u dzieci i dorosłych;
 • zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa;
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu;
 • diagnostyka i korekta wad postawy;
 • zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje…

Osteopatia to manualny system terapeutyczny, metoda popularna w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, ale i u nas można znaleźć już dobrego specjalistę osteopatę – może nim zostać wyłącznie lekarz bądź fizjoterapeuta. Osteopaci różnią się od fizjoterapeutów bardziej zaawansowanym wykształceniem medycznym i szerszym spojrzeniem na patologie układu ruchowego.

Osteopatia narodziła się w Stanach ponad sto lat temu, jej ojcem był lekarz Andrew Taylor Still. Załamany traumatycznymi doświadczeniami – epidemia zapalenia opon mózgowych zabrała mu żonę i trójkę dzieci – zwątpił w skuteczność ówczesnych metod leczenia. Rozpoczął badania nad biomechaniką i anatomią oraz określił zasady, które stały się fundamentem nowego systemu medycznego leczącego patologie narządów ruchu.

Menu