Pedagog

fotolia_95632182Terapia pedagogiczna/rewalidacyjna – zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży mających trudności i problemy z:

  • koncentracją uwagi,
  • małą i dużą motoryką,
  • koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową,
  • lateralizacją,
  • analizą i syntezą wzrokową,
  • słuchem fonematycznym,
  • licznymi trudnościami szkolnymi,
  • relacjami społecznymi,
  • problemami z czytaniem i pisaniem,
  • odróżnianiem liter o podobnym kształcie.

Rodzaj i tempo ćwiczeń pedagog dobiera indywidualnie do każdego dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zajęcia BEZPŁATNE w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Menu