Psycholog dziecięcy

psychologProponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej – np. wstępna ocena kliniczna autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD; diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, testy inteligencji.
  • konsultacji psychologicznych,
  • terapii psychologicznej – indywidualnej,
  • terapii funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Wspieramy i pomagamy również rodzicom (opiekunom prawnym) w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.

Celem terapii psychologicznej jest rozwinięcie autonomii dziecka, jego kreatywności i aktywności. Terapia ma na celu usunięcie objawów , wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi i w stosunku do siebie. Dziecko w trakcie terapii osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje poczucie tożsamości. Zwiększa się jego poczucie sprawczości i zdolności uczenia. Celem terapii jest również doprowadzenie do pożądanej zmiany w funkcjonowaniu poznawczym , sensorycznym , emocjonalnym lub społecznym.

Zajęcia BEZPŁATNE w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Menu