Sala doświadczania świata

sala doświadczania świataSala Doświadczania Świata w ogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Skierowana jest do dzieci już od pierwszych miesięcy życia, a jej zastosowanie zmienia się z wiekiem dziecka.

Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

Zatem pracując z dzieckiem  w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :

 1. Stymulację percepcji wzrokowej
  • aktywizowanie zmysłu wzroku (doświadczanie bodźców wzrokowych
  • rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej
  • wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych
  • rozwijanie kierunkowości spostrzegania (zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)
  • rozwijanie pamięci wzrokowej (przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • kształcenie analizy i syntezy wzrokowej
  • oddziaływanie za pomocą barw na nastrój samopoczucie i aktywizację dziecka
 1. Stymulację percepcji słuchowej
  • aktywizowanie zmysłu słuchu
  • poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej
  • usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
  • zmniejszanie lęku przed dźwiękami nieznanymi
  • reagowanie na różne sygnały (szukanie źródła dźwięku)
  • rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy (dźwię-ki różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięki natury, głos ludzki)
  • doświadczanie znaczenia pojęć: cicho-głośno, dźwięki wysokie-niskie, szybkie-wolne, przerywane-ciągłe
  • rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej
  • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i słuchowo – wzrokowej
  • aktywizowanie uczniów do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego
  • oddziaływanie na samopoczucie i nastrój
 2. Stymulację percepcji dotykowej
  • zachęcanie ucznia do badania przedmiotów o różnej fakturze (aktywizacja zmysłu dotyku)
  • nabywanie różnych doświadczeń dotykowych (ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko itp. ) i łączenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami (rozwijanie pamięci dotykowej)
  • wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowanie ich różnymi materiałami
 3. Stymulację percepcji węchowej
  • aktywizacja zmysłu węchu
  • gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów)
  • poszukiwanie źródła zapachu
  • kojarzenie zapachu z różnymi substancjami
 4. Stymulację percepcji smakowej
  • aktywizacja zmysłu smaku
  • rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku)
  • reagowanie na określony smak i nabywanie umiejętności różnicowania smaku
 5. Stymulację zmysłu równowagi
  • doświadczanie ruchu
  • normalizowanie napięcia mięśniowego
  • rozwijanie orientacji w schemacie ciała
  • rozwijanie orientacji przestrzennej
  • wzbogacanie aktywności

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka, gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń)
 • zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych

Opracowanie: Anna Stachura  na podstawie „SNOEZELEN – nieco inny świat” J. Hulsegge (opracowanie A.. Smrokowska).

 

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Menu