Sensomotoryczna Terapia Widzenia

To terapia łącząca  ze sobą stymulację sensoryczną z terapia widzenia. W czasie zajęć ćwiczenia wzrokowe wykonywane są  pozycjach statycznych jak i w ruchu angażując do pracy układ przedsionkowy i proprioceptywny. Dzięki temu następuje właściwa integracja bodźców wzrokowych z pozostałymi zmysłami.

Terapia skierowana jest do dzieci:

  • z zaburzeniami wzroku
  • trudnościami szkolnymi tj.: kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych, obniżony poziom rozumienia,
  • obniżoną pamięcią wzrokową i słuchową oraz motoryczną,
  • obniżoną koordynacją wzrokowo- ruchową,
  • zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • dysleksją,
  • dyspraksją.

 Sensomotoryczna Terapia Widzenia jest uzupełnienieniem innych terapii np.:  terapii integracji sensorycznej, terapii pleoptyczno- ortoptycznej, terapii pedagogicznej.

Jak wyglądają zajęcia?

  • metodę Sensomotorycznej Terapii Widzenia można stosować podczas klasycznych zajęć integracji sensorycznej, terapii ortoptycznej  czy terapii pedagogicznej lub jako niezależną formę terapii;
  • dzięki  wszechstronności terapii  program dostosowany jest do  indywidualnych możliwości dziecka.

Program Sensomotorycznej terapii widzenia© łączy w sobie stymulacje sensoryczną, terapię widzenia oraz stymulację słuchową tj.: Therapeutic Listening®, oraz stymulator słuchowy Forbrain®

Menu