Terapia Jąkania

logopeda-terapia-jakaniaTerapia kierowana jest do osób jąkających się i z niepłynnością mówienia. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo, w grupach dziecięcych i i dorosłych .Po wstępnej diagnozie osoby uczestniczą w zajęciach indywidualnych – do momentu opanowania odpowiedniego oddychania i metod płynnego mówienia .Następnie tworzymy grupy w podobnym przedziale wiekowym i kontynuujemy terapię grupową. W pracy terapeutycznej stosujemy metodę Kwestionariusza Coperów do oceny Jąkania i kompleksowego Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się wg dr n. med. Mieczysława Chęciek – neurologopedy. Udział w zajęciach daj możliwość poprawy płynności mowienia. Pracujemy również z dziećmi jąkającymi się w wieku przedszkolnym przy użyciu programu Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla dzieci do lat 7.

Menu