Terapia Trudności Szkolnych Instrumental Enrichment (IE)

trudnosci-w-nauceProfesor Feuerstein napisał bardzo mądrą myśl:
„Kochasz mnie! Nie akceptuj mnie takim jakim jestem….”.

Poradnia Rozwiń Skrzydła działa zgodnie z tą myślą , nie stoimy w miejscu czekając aż coś samo minie lecz pozwalamy rozwinąć skrzydła naszym podopiecznym by mogli osiągnąć o wiele więcej niż dotychczas.

Metoda Feuerstein’s Instrumental Enrichment jest dla :

  • dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( w tym trudności szkolne o różnym podłożu dysleksja rozwojowa, dyskalkulia)
  • dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego
  • dzieci impulsywnych, nadruchliwych (ADD, ADHD)
  • dzieci zaniedbanych środowiskowo
  • dzieci z nieharmonijnym rozwojem umysłowym
  • osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego ( np. padaczka, uszkodzenia mózgu)
  • dorosłych , którzy chcą usprawnić zdolności refleksji i uelastycznić myślenie

Terapia IE pozwala w szczególności na przezwyciężanie trudności w funkcjonowaniu wywołanych dysleksją.
Terapia prowadzona jest dla dzieci od 7 roku życia. Instrumental Enrichment jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat, w Polsce zaś jest obecna od niedawna. Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie. Metoda Intrumental Enrichment może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów metody, którzy ukończyli specjalistyczne formy doskonalenia zawodowego podczas międzynarodowych szkoleń.

Celem Programu IE jest diagnozowanie i korygowanie funkcji poznawczych takich jak myślenie- pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo-skutkowe. Celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie myślenia krytycznego. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany.

Narzędzia Instrumental Enrichment pozwalają nam uczyć strategii, organizacji, sposobów myślenia i kształtowania umiejętności poznawczych oraz automatyzacji ich, które umożliwiają dziecku uczenie się.

Spotkania terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu i prowadzone są indywidualnie lub w dwuosobowych grupach.

Menu