Terapia Warnkego

Terapia WarnkegoMetoda Warnkego przeznaczona do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaną dysleksją, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniem koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.

Metoda Warnkego jest innowacyjną metodą w obszarze psychologii, pedagogiki i neuroterapii, jest nowym sposobem diagnozowania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z dysleksją. Ponadto ma szerokie zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania, poprawia komfort życia pacjentów z problemami centralnego przetwarzania słuchowego, wspomaga naukę języków obcych, likwidowanie wad wymowy, u osób dorosłych poprawia percepcję i pamięć wzrokowo-słuchową.

Celem pracy terapeutycznej jest trening podstawowych funkcji mózgu i koordynacji półkul mózgowych w celu likwidacji przyczyn dysleksji i innych problemów związanych z centralnym przetwarzaniem spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, językowych i kinestetycznych. Celem prace terapeutycznej jest wykrycie i trening deficytów w zakresie centralnego przetwarzania spostrzeżeń, w kierunku wytworzenia automatyzacji postrzegania.

Trening przeznaczony jest już dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i osób dorsłych:

  • dzieci i młodzież z zaburzeniami czytania, pisania, rozwoju mowy, przetwarzania bodźców słuchowych;
  • dorosłych, którzy chcą poprawić umiejętności czytania i pisania, opóźnić proces starzenia się słuchu, opóźnić pojawienie się procesów demencji, poprawić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu ( np. udarze).

Badania wykazują, że około 10-15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. Terapia dzieci i młodzieży z problemami w nauce poprzez wykonywanie coraz większej liczby ćwiczeń w czytaniu, pisaniu czy w mowie (prowadzonych metodami tradycyjnymi) nie przynosi widocznych skutków, nie likwiduje przyczyn problemów w nauce powstałych na poziomie centralnego układu nerwowego. Badania wykazują, że najpierw musi zostać usprawniona i zautomatyzowana szybkość centralnego przetwarzania na poziomie mózgu – odpowiedzialna za uczenie się, która u osób nie wykazujących przedmiotowych problemów przebiega w sposób sprawny i zautomatyzowany. Brak odpowiedniej pomocy i nierozwiązanie problemu przekłada się na inne sfery życia, takie jak: zachowanie, sfera emocjonalna, poznawcza czy poczucie własnej wartości i możliwości.

Praca terapeutyczna Metodą Warnkego zakłada pracę indywidualną z dzieckiem/osobą dorosłą według specjalistycznie dobranego programu terapeutycznego uzależnionego od postawionej diagnozy.

Za pomocą wysokiej klasy sprzętu medycznego, kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi metod pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta w zakresie dysleksji, problemów w nauce, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną http://www.metodawarnkego.pl

Menu