Trening Słuchowy Johansena

DLA KOGO Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (JIAS)?

Terapia ta skierowana jest do osób od 4-go roku życia do późnej dorosłości z różnorodnymi problemami, u których m. in. stwierdzono:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia zachowania, zespół Aspergera, ADHD,
 • dysleksję,
 • zaburzenia głosu i mowy,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
 • nieustaloną lateralizację słuchową,
 • trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki,
 • trudności w uczeniu się języków obcych.

Na czym polega?

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient/pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko lub dorosły otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy (czasem dłużej).

Zalety metody:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka lub osoby dorosłej, idealne rozwiązanie dla osób nie mogących pozwolić sobie na częste dojeżdżanie do gabinetu;
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem;
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko lub osoba dorosła w tym samym czasie.

Trudności, sugerujące nieprawidłowości w rozwoju mechanizmu przetwarzania słuchowego, jakie mogą zaobserwować u dziecka rodzice:

– trudności w skupianiu uwagi,
– nadwrażliwości na głośne lub wybrane dźwięki,
– trudności z ignorowaniem dźwięków nieistotnych, pojawiających się w tle,
– problemów z rozumieniem i zapamiętywaniem pytań, poleceń, instrukcji,
– opóźnionego rozwoju mowy (późne pojawianie się w rozwoju mowy dziecka pierwszych wyrazów lub zdań, częste przekręcanie wyrazów, trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw, mały zasób słownictwa)
– nieprawidłowości w zakresie artykulacji głosek,
– trudności z zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (np. przestawianie sylab, głosek),
– trudności z zapamiętywaniem materiału werbalnego uszeregowanego w sekwencje, (np. pory roku, dni tygodnia)
– trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków, piosenek (tekstu, ale też melodii),
– problemy z nauką czytania i pisania: np. analiza i synteza głoskowa, sylabowa, słabe rozumie-nie czytanego tekstu, trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju fonologicznego aspektu funkcji językowych, trudności podczas pisania ze słuchu.

Procedura badania i terapii

 1. Ustalenie terminu pierwszego spotkania
 2. Badanie – czas trwania: około dwóch godzin
  • Diagnoza wstępna, wywiad
  • Test dychotyczny Johansena
  • Badanie lateralizacji
  • Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie
  • jedno- i obuuszne
 3. Przygotowanie indywidualnego programu Treningu Słuchowego
  Na podstawie diagnozy przygotowywana jest indywidualna płyta CD do codziennego słuchania w domu. Dziecko słucha płyty w domu ok. 10-15 minut dziennie przez słuchawki. Trening Słuchowy – pierwszy etap trwa od 4 do 8 tygodni
 4. Diagnoza międzyetapowa – powtarzana co 4-8 tygodni (ustalenia indywidualne). W tym: badania audiometryczne i testowe stanowiące podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD. Spotkania konsultacyjne odbywają się co 4-8 tygodni i mają na celu kontrolę postępów terapii. Podejmuje się wówczas decyzję o zmianie płyty bądź kontynuacji dotychczasowej.
  Program stymulacji słuchowej JIAS trwa ok. 6-10 miesięcy.

Efekty terapii metodą Johansena

 • Rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • Wspiera naukę i umiejętność czytania
 • Rozwija rozumienie mowy
 • Poprawia artykulację
 • Rozwija komunikację
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
 • Koordynuje ruchy ciała
 • Rozwija motorykę
Menu