Trening słuchowy Neuroflow

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy
 • dziecko potrzebuje większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji
 • ma problemy z utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
 • dziecko „wyłącza się” i jest zmęczone przy długotrwałym słuchaniu np. czytanej bajki, długiej rozmowy
 • jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki z otoczenia
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ma ubogie słownictwo, jego mowa jest monotonna
 • myli podobnie brzmiące wyrazy
 • przy prawidłowej inteligencji dziecko ma trudności w uczeniu się: problemy z nauką czytania, pisania, nauką języków obcych

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Czym jest aktywny trening słuchowy Neuroflow?

Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy.

Przed spotkaniem diagnostycznym konieczne jest zrobienie BADANIA SŁUCHU

Przebieg terapii

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną w certyfikowanym ośrodku Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Koszt diagnozy wstępnej:

Dzieci przed ukończeniem 6 r.ż- 150zł

Dzieci po ukończeniu 6r.ż- 200zł

Koszt badania przed przystąpieniem do kolejnego etapu– 100 zł

Koszt poszczególnych etapów terapii wynosi:

 • I etap – 270zł
 • II etap – 260zł
 • III etap i każdy kolejny- 250zł

Wymagania techniczne:

Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Wymagania techniczne do przeprowadzenia treningu Neuroflow w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Efekty Aktywnego Treningu Słuchowego:

 • rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
 • poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność  słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy.

W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu ATS obejmują:

 • poprawę pewności  siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań – poprawa komunikacji,  kontaktów  społecznych.

Jeżeli zapewnienie takiego sprzętu nie jest możliwe możecie Państwo przeprowadzić trening Neuroflow w naszej Poradnii.

Jeżeli zauważasz u swojego dziecka wymienione problemy, wypełnij ankietę i sprawdź czy Twoje dziecko ma problemy z przetwarzaniem słuchowym.

https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd

mgr Marta Baczewska
oligofrenopedagog, provider metody Neuroflow

Menu