Trening Umiejętności Społecznych

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) –  trening grupowy podczas którego dwóch trenerów modeluje zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.:

 • rozróżnianie emocji oraz radzenie sobie z emocjami,
 • zawieranie znajomości,
 • uważne słuchanie,
 • zadawanie pytań,
 • reagowanie na dręczenie (obrażanie, bicie),
 • umiejętność rozmowy w tym wyrażania krytyki i reagowania na komplementy.

Dla kogo zajęcia TUS?

 • dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
 • dzieci wycofanych i nieśmiałych,
 • dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
 • w normie intelektualnej , z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z Zespołem Williamsa, autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD.

Co zyskają dzieci po zajęciach?

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas terapii mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
 • dyskutowanie;
 • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
 • metody odmawiania;
 • nauczenie, jak pracować w grupie;
 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

Zajęcia TUS odbywają się w formie warsztatowej:

 • Omówienie wybranego zagadnienia z uczestnikami
 • Przedstawianie scenek modelowych przez terapeutów lub prezentacja filmu instruktażowego
 • Uczestnicy odgrywają swojej scenki na bazie filmów prezentowanych przez terapeutów
 • Wspólne oglądanie – pozwala obejrzeć siebie oraz uzyskać informacje zwrotne od grupy
 • Korygowanie zachowania – na koniec zajęć oglądamy tylko dobrą wersję tak by utrwalić zachowania pożądane.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu (SOBOTY) w okresie od września do lipca w grupach cztero – pięcioosobowych

 • Grupa przedszkolna (4-6 lat) czas trwania zajęć 60 minut
 • Grupa szkolna (7-9 lat) czas trwania zajęć 90 minut
 • Grupa szkolna (9 -12 lat) czas trwania zajęć 90 minut 

Koszt zajęć  50 zł/60/90 minut
500 zł 10 spotkań

Data spotkania i godzina ustalana po zebraniu się grupy.

Menu