Trening Umiejętności Wychowawczych

Drogi Rodzicu,
czy zastanawiałeś się kiedyś nad skutecznością Twoich metod wychowawczych? Czy myślałeś nad tym, jak rozmawiać z własnym dzieckiem w taki sposób, aby Cię słuchało i współpracowało? Czy czułeś, że czasami jest Ci trudno reagować na zachowania syna lub córki?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, zajęcia Treningu Umiejętności Wychowawczych są dla Ciebie. Zapraszamy do udziału w regularnych, cotygodniowych spotkaniach w grupie dla rodziców. Spotkania będą miejscem wzajemnej wymiany doświadczeń. Uczestnictwo w Treningu to możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania.

Zagadnienia, jakie między innymi, będą poruszane w trakcie spotkań to:

  • efektywna komunikacja między rodzicem a dzieckiem,
  • radzenie sobie z emocjami dziecka,
  • rozwiązywanie konfliktów między rodzeństwem i rówieśnikami,
  • rywalizacja między rodzeństwem,
  • wywiązywanie się z dziecięcych obowiązków,
  • regulacja rodzicielskich emocji,
  • wsparcie dziecka w jego trudnościach.

Przed przyjęciem na kurs niezbędne jest odbycie konsultacji psychologicznej z uczestnikiem/ami w celu określenia potrzeb uczestnika/ów oraz zakwalifikowania do kursu lub wskazania innych możliwości pomocowych w zależności od indywidualnych potrzeb. Konsultacja indywidualna jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 18.30 przez okres 3 miesięcy. Istnieje możliwość wydłużenia ilości spotkań, w zależności od potrzeb uczestników grupy.

Miejsce zajęć:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła
Ul. Upalna 36, 15-688 Białystok, telefon: 884 010 118

Prowadzące:
mgr Kinga Włodkowska (psycholog kliniczny, psychodietetyk, oligofrenopedagog)
mgr Monika Ambrożej (pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej)

Menu