Trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji – to program zajęć warsztatowych podzielony na 3 części:

  • Trening Kontroli Złości (12h)
  • Trening Umiejetności Prospołecznych ( 12h)
  • Trening Wnioskowania Moralnego (12h)

Jeśli Twoje dziecko często doświadcza frustracji, złości, wściekłości i wyraża je w sposób trudny do przyjęcia dla otoczenia np. kopie, bije, krzyczy, obraża się, płacze, to przyjdź o  as a my sprawdzimy czy możemy mu pomóc ucząc go: jak zauważać sytuacje wywołujące złość, jak ciało pokazuje emocje, jakich użyć sposobów na zmniejszenie napięcia, jak wykorzystać dialog wewnętrzny do uspokojenia siebie, jak się nagradzać. Następnie pokażemy Twojemu dziecku co może zrobić, aby zmniejszyć liczebność sytuacji wywołujących złość i frustracje, co przyczyni się do jego lepszego samopoczucia. Na koniec pokażemy Twojemu dziecku, że moralność ma ogromny wpływ na zachowanie i pokażemy jak świadomie z tego korzystać.

Efekty Treningu Zastępowania Agresji m.in.

  • wzrost kontroli nad agresją, zmniejszenie częstości zachowań agresywnych
  • poprawa komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi
  • nabycie asertywności w sytuacjach trudnych społecznie np. odmowa w sytuacji namawiania przez grupę
  • wzrost poczucia własnej wartości
  • lepsza adaptacja do bycia w grupie (klasowej, sportowej, podwórkowej, itp.)

W dn. 4.11.2019 godz. 17:30-18:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z dziećmi, a już teraz i w kolejnych dniach zapraszamy na konsultacje indywidualne z rodzicami odnośnie przyjęcia na zajęcia ( konsultacje z trenerem p. Eweliną Zielant). Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 17:30-18:30. Planowany termin zakończenia zajęć lipiec 2020r.

Do udziału w zajęciach Treningu zastępowania Agresji zapraszamy dzieci w wieku 11-12 lat.
Miesięczny koszt zajęć to 200 zł / 4 zajęcia / . Uczestnik deklaruje udział w całym cyklu tj 36 h zajęć.

Menu