Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

Jeśli coś cię niepokoi w rozwoju twego dziecka – NIE CZEKAJ – DZIAŁAJ

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom.

Udział dziecka w zajęciach jest BEZPŁATNY

Program skierowany jest do dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole 0-7 r. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

W ramach WWRD dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna / Oligofrenopedagog / Surdopedagogiczna/ Tyflopedagogiczna
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna/ Surdologopedyczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • Sala Doświadczania Świata
  • Trening Umiejętności Społecznych

Aby dziecko mogło być objęte bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych i chcąc utrzymać wysoką jakość naszych usług jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia limitu oraz reorganizacji przyjęć na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD.

Każde dziecko po wstępnej konsultacji psychologicznej otrzyma informacje o możliwym terminie przyjęcia, termin ten zależy od potrzeb dziecka (rodzaju terapii) na chwile obecną przyjmujemy zapisy na przyjęcia od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w krórym rodzic się zgłosił . W okresie urlopowym od czerwca do sierpnia zazwyczaj nie jest możliwa organizacja zajęć dla nowo przyjętych dzieci wówczas zapraszamy do zapisu na listę na nowy rok szkolny.

Wstępna konsultacja wywiad psychologiczny odbywa się zdalnie – podczas rozmowy telefonicznej, termin umawiany jest po  dostarczeniu do sekretariatu orginału opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD), dokumentacji medycznej dotyczącej dziecka / wypis ze szpitala + inne istotne interwencje medyczne/, wszelkich posiadanych opini o funkcjonowaniu dziecka / np. ze żłobka, przedszkola czy innych placówek/. Na wywiadzie określimy wskazane kierunki pracy, przekażemy zalecenia do domu i ustalimy termin przyjęcia na zajęcia.

Zespół Poradni Rozwiń Skrzydła

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE WWRD – ZAKŁADKA STREFA RODZICA

keyboard_arrow_up