Wydawane dokumenty, opinie, zaświadczenia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku uprawniona jest do wydania opinii w sprawach, w których przepisy nie zastrzegają, że opinia musi być wydana przez publiczną poradnię. W przypadku niektórych opinii, np. opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego lub wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przepisach wskazano, że uprawnioną do wydania opinii są jedynie te niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założona zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty lub art. 168 ustawy Prawo oświatowe, które zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia Rozwiń Skrzydła spełnia powyższe wymagania, zatem opinie wydawane przez poradnie posiadają pełną moc prawną.

Poradnia wydaje opinie z zakresu:

  • diagnozy logopedycznej/pedagogicznej/psychologicznej/fizjoterapeutycznej
  • diagnozy trudności szkolnych / dysleksji, dyskalkulii/
  • diagnozy integracji sensorycznej
  • diagnozy różnicowej/pogłębionej
  • opinie po konsultacji ze specjalistą
  • opinie o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapeutycznych
  • opinie psychologiczne o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania

A także inne dokumenty takie jak:

  • zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w poradni

Zazwyczaj opinie po konsultacji i badaniach przygotowywane i wydawane są w przeciągu maksylamnie 14 dni roboczych od ostatniej wizyty diagnostycznej , najszybciej jak jest to możliwe. W okresie wakacyjnym, przedświątecznym – urlopowym okres ten może ulec wydłużeniu.

Zgłoszenie chęci otrzymania opinii pisemnej po odbytej konsultacji rodzic zgłaszan na konsultacji lub maksymalnie w przeciągu 2 tygodni od wizyt. Zgłoszenie w późniejszym czasie uniemożliwia przygotowanie i wydanie dokumentu.

keyboard_arrow_up