Zajęcia z czytania symultaniczno-sekwencyjnego

Do kogo skierowane są zajęcia?

Zajęcia są skierowane do dzieci 4-5 letnich. Grupa liczy 4 dzieci.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w środowe popołudnie :
17:00 – grupa 4 latków
18:00 – grupa 5 latków

Czas zajęć:  45 min

Cele zajęć:

 • wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w przygotowaniu do czytania;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania poprzez usprawnienie umiejętności niezbędnych do percepcji czytanego tekstu;
 • systematyczne wprowadzanie dziecka w świat pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek oraz różnicowanie obrazów graficznych liter;
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem;
 • wypracowanie nawyków czytelniczych poprzez codzienną zabawę z książeczkami – planszami dla przedszkoli „Kocham czytać”.
 • podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci;
 • poprzez czytanie kształtowanie wyobraźni, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia;
 • doskonalenie sprawności manualnej, analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej;
 • ćwiczenie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej;
 • stymulowanie rozwoju w zakresie spostrzegania, koncentracji uwagi, obserwowania i kojarzenia pojęć;

Rzeczy potrzebne na zajęcia:

 • Zeszyt w formie A4
 • DOBRY HUMOR!!!
Menu