Padaczka u dziecka to nie zawsze drgawki.  Wręcz przeciwnie coraz częściej spotykamy się z dziećmi u których objawy są całkiem inne.

Zauważ i Pomóż
Padaczka u dziecka to nie zawsze drgawki.
Wręcz przeciwnie coraz częściej spotykamy się z dziećmi u których objawy są całkiem inne.

U niemowlęcia może to być powtarzające się drżenie rączki – wszystko zależy od lokalizacji w mózgu ogniska padaczkowego a także od wieku chorego.

U małych dzieci, między 6 miesiącem a 2 rokiem życia, często występują napady zgięciowe. Dziecko nagle przyciąga głowę do klatki. Ręce rozchyla na boki. Nagłych szarpnięć mięśniowych może mieć nawet po 20. Takich serii może mieć od kilku do kilkudziesięciu w ciągu dnia. One bardzo źle wpływają na rozwój poznawczy dziecka. Jeśli takie napady się powtarzają, zdarza się, że dziecko cofa się w rozwoju. Przestaje gaworzyć, mówić.

Dziecko się Zawiesza
Najważniejszy objaw to brak reakcji dziecka. Ma ono zaburzenia odbioru bodźców zewnętrznych i na przykład nie słyszy, gdy rodzic go woła. Dziecko w czasie napadu padaczki ma burzę w głowie. Nie jest w stanie odbierać bodźców z otoczenia. Czasem po prostu stoi nieruchomo przez chwilę – bez kontaktu.

Nagrywanie niepokojących objawów czy to dobry pomysł?
Bardzo dobry – lekarz neurolog może wówczas zobaczyć dokładnie objawy, które niepokoją rodzica.
Neurolog diagnozuje padaczkę na podstawie wywiadu z rodzicami oraz badania EEG. Zapis EEG pozwala na ocenę zmian w mózgu. Takie badanie łącznie z opisem napadu pomaga rozpoznać rodzaj padaczki i typ napadu. Czasem diagnoza wymaga pogłębionych badań również wykonania rezonansu.

Jakie są przyczyny Padaczki Wczesnodziecięcej ?
Do najczęstszych przyczyn padaczki należą uszkodzenia mózgu powstałe w życiu płodowym lub przy porodzie. Jeśli do niedotlenienia dochodzi przy porodzie, w badaniu USG przezciemiączkowym w kilka tygodni po porodzie można stwierdzić, poszerzenie przestrzeni płynowych lub inne zmiany, na przykład pokrwotoczne. Naturalnym procesem jest to, że te uszkodzone neurony zostają uprzątnięte i robi się więcej miejsca. Niekiedy powstają w tych miejscach torbiele.

Co powinniśmy zrobić gdy jesteśmy świadkami napadu padaczkowego ?
Zachować spokój. Umieścić chorego w bezpiecznym miejscu. Należy chronić jego głowę przed urazami, podłożyć coś miękkiego pod głowę, rozluźnić w okolicy szyi ubranie. Najlepiej położyć go w pozycji bezpiecznej na boku i poczekać, aż ustąpi napad. Po nim, jeśli pacjent jest senny, pozwolić mu spać. W większości przypadków pacjenci nie wymagają podawania żadnych leków.

Na pewno nie należy w tracie napadu wkładać choremu czegokolwiek między zęby, krępować jego ruchów czy cucić wodą.

Warto pamiętać o tym, że większość napadów ustępuje po 2-3 minutach. Jeśli napad przedłuża się, powinno się wezwać pogotowie ratunkowe.

I najważniejsze :
Jeśli twoje dziecko ma opóźnienia rozwoju coś dzieje się nie tak z umiejętnościami poznawczymi – np . odstaje od grupy przedszkolnej – ale nie ma jasnej diagnozy przyczyny- obserwuj dziecko i skorzystaj z konsultacji z neurologiem dziecięcym. Czasem napady padaczkowe to po prostu chwilowy brak kontaktu z dzieckiem tzw zawieszenie uwagi , wówczas napady bez leczenia robią spustoszenie w głowie dziecka . Diagnoza i pomoc medyczna jak i psychologiczno-pedagogiczna jest wówczas niezmiernie ważna dla dalszego funkcjonowania w szkole.

źródło fragmenty: na podstawie wywiadu z prof. Sergiuszem Jóźwiak kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego www.zdrowie.pap.pl opracowanie Marzena Rusiłowicz

Menu