Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała

Informacje ogólne

Kategorie: , ,

Prowadzący:

  • Termin: 2020-11-28 09:00
  • Czas trwania: 10h
  • Liczba miejsc: 30
  • Cena: 460 zł

Odbiorcy: Logopedzi/neurologopedzi, doradcy laktacyjni, neonatolodzy, ortodonci, stomatolodzy, fizjoterapeuci, terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuci pracujący z obszarem ustno-twarzowym i ciałem pacjenta

Cel: Przybliżenie trudności prymarnych do reszty ciała [mięśni, nerwów, powięzi, układu stomatognatycznego, układu sensorycznego], metody korekcji, wspomaganie terapeutyczne i usprawnianie FUNKCJI autorskim protokołem.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
1. Czym jest układ stomatognatyczny i jakie ma powiązanie z leczeniem wad artykulacji oraz zaburzeń postawy (w tym ruchu)?
2. Wczesny rozwój (a w tym embriologia) prawidłowych warunków okluzji u dzieci od 0 do 3 roku życia – przegląd wniosków z najnowszych badań.
3. Czym jest układ somatosensoryczny? Jego związek i wpływ na napięcie mięśniowe kompleksu ustno-twarzowego oraz narząd ruchu i postawę ciała.
4. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe – znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania.
5. Triada orofacjalno-intraoralna, powięziowo-mięśniowa i stomatognatyczna – kompatybilność układów.
6. Diagnoza funkcji prymarnych w odniesieniu do napięcia mięśniowego (ssanie, połykanie, gryzienie, żucie, oddychanie).
7. Anatomiczne i fizjologiczne ujęcie w reedukacji funkcji.
8. Wpływ kompensacji i informacja zwrotna o nich – znaczenie dla kompleksu orofacjalno-stomatognatycznego.
9. Funkcje nerwów twarzowych, mięśni kompleksu orofacjalnego i stawu skroniowo-żuchwowego w odniesieniu do zaburzeń w zachowaniu, reakcji odruchowych, wad wymowy, postawy ciała, nieprawidłowości biochemicznych.
10. Analiza funkcjonalna nerwów czaszkowych z interpretacją obszaru ustno-twarzowego – reakcje nieprawidłowe, kompensacje, niedojrzałość, nieprawidłowa integracja nerwów twarzowych i ich konsekwencje dla rozwoju.
11. Rodzaje zgryzu i ich ocena przy użyciu narzędzi specjalistycznych, dostępnych dla terapeuty. Wyposażenie gabinetu.
12. Powody występowania wad zgryzu, wymowy, ruchu i postawy – czynniki patologizujące obszar intraoralno-orofacjalny, powięziowo-mięśniowy i stomatologiczno-ortodontyczny – na podstawie badań własnych. Nowa etiologia wad i dysfunkcji rozwoju dzieci.
13. Prawidłowa pozycja szczęki, żuchwy a postawa ciała – wpływ i znaczenie.
14. Alternatywne metody i podejścia holistyczne do pracy terapeutycznej. Autorskie podejście IWBO (Interdisciplinary Work with the Body and Orofacial area).
15. Współpraca zespołu specjalistycznego – dlaczego, z kim, w jakim zakresie, po co?
16. Podsumowanie, pytania od Uczestników. Wręczenie certyfikatów i zakończenie.

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu